Исследование кала

Кал на антиген к лямблиям
320 сом
ежед