Исследование кала

Кал на антиген к лямблиям
330 сом
ежед