Биз жөнүндө

Биз ар бир жарандын саламаттыгына өзүнчө кам көрөбүз. Ден соолук жана коопсуздук – бул эң башкы жоопкерчилик.Биздин иштин жыйынтыгы миңдеген адамдардын ден соолугуна кам көрөт, ар кандай ооруулардан сактап турат. Кандын анализи дартты аныктоого жана алдын алууга жол көрсөтөт.Биздин лаборатория 250дөн ашык дартты аныктоочу анализдердин түрүн, заманбап жана колдонулуп жүргөн изилдөөлөрдүн ыкмасын сунуш кылат.Анализдер дүйнөлүк масштабдагы жабдыктар аркылуу жүргүзүлөт: алсак, Apel (Жапония), StatFaks(АКШ),Миндрей (АКШ),Урит (Кытай),WestMedika(Австрия),РНК-технология (Орусия),Лан системс (Орусия),Гентехнология(Орусия) ж.б.у.с.Биз дайыма жаңылануунун жана өнүүгүнүн жолундабыз.Экспресс плюс лабораториясынын эң чоң маани бергени бул сапаттуулук, анткени бул анализдин так чыгуусуна таасир берет.

“Экспресс плюс” лабораториясы лабораториялык изилдөөлөр боюнча эл аралык системага катышып турат.Биз лабораториялык изилдөөлөдүн бардык стадияларын анализдеп көзөмөлгө алабыз(изилдөөгө даярдануу,транспорттук материалдар жана топтоо,чогултуу). RIQAS – бул, бүгүнкү күндө, абдан барктуу жана белгилүү эл аралык тышкы сапатын баалоо долбоорлордун бири болуп саналат.Ал 1990-жылы иштеп чыгып, сунушталган. RIQAS программасына дүйнө жүзү боюнча 105 өлкөдөн ашык 28,000 лабораторияларды тартылган. Статистикалык ишенимдүүлүк программанын катышуучуларынын көп сандаган жолдор менен камсыз кылынат. Статистическая достоверность анализа обеспечивается большим количеством участников программы. RIQAS талдоо жана бренд реагенттердин дээрлик бардык учурда колдонгон ыкмаларын камтыйт.



Тарыхы 
“Экспресс плюс” лабораториясы 2001-жылы чакан бөлмөдө өз ишин баштаган.Ал кезде аз гана сандагы лабораториялык дартты аныктоочу изилдөөлөрдү жургузгөн.Ушул күнгө чейин масштабын чоңойтуп көп тармактуу изилдөөлөрдү жургүзуп келет.Бүгүнкү күндө лаборатория КРнын Саламаттык сактоо министирлигинин №2033 лицензиясы менен иштейт жана биринчи класстагы лаборатория болуп табылган.