Новости

"Экспресс Плюс” лабораториясынын   аккредиттөө күбөлүгү жөнүндө

"Экспресс Плюс” лабораториясынын аккредиттөө күбөлүгү жөнүндө

Кыргыз акредиттөө борборунан “Экспресс Плюс”лабораторияны күбөлөндүрүүчү аккредиттөө аттестаты берилген, “Экспресс Плюс” лабораториясы ИСО 15189-2007 (ГОСТ Р ИСО 15189-2009) эл аралык стандарттарга ылайык аккредиттелген. Аккредиттөө изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн техникалык компетенттүүлүктү жана тиешелүү системаны башкаруу лабораторияда сапаттык белгилерди көрсөтөт!
Биз кызматкерлерибиздин жетишкендиктери менен сыймыктанабыз! Кыргызстанда зооноздук оорулардын жайылышы боюнча эл аралык жана жергиликтүү адистер менен “Экспресс плюс” лабораториясынын кызматкерлери илимий иш жүргүзулдү. Бул иш жөнүндө PLoS One илимий журналына жарыяланган. Public Library of Science (PLOS) журналы жылына 30 000 илимий статьяларды же күнүгө 85 статья жарыялайт. Журналды АКШ чыгарат.