Новости

Дүйнөлүк үй-бүлөлүк дарыгер күнү Кыргызстанда үй-бүлөлүк дарыгерлердин 20 жылдыгына арналган эл аралык жыйыны

Дүйнөлүк үй-бүлөлүк дарыгер күнү Кыргызстанда үй-бүлөлүк дарыгерлердин 20 жылдыгына арналган эл аралык жыйыны

2018-жылдын 17-18-майында биздин мамлекетте 2 күндүк эл арлык жыйын болду, Дүйнөлүк үй-бүлөлүк дарыгер күнү Кыргызстанда үй-бүлөлүк дарыгерлердин 20 жылдыгына арналган эл аралык жыйында жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер адистери жана эл аралык эксперттер катышты. Жыйындын девизи- “Үй-бүлөлүк дарыгерлер - ден соолук жолунун лидерлери "экенин үй бүлөлүк дарыгерлер аныктап турат