Новости

Заманбап лабораториялык диагностикалоо технологиялар

Заманбап лабораториялык диагностикалоо технологиялар

2018 жылдын 30 майында “Көкө мерен МБ”окуу борборунда лаборатория башчылары үчүн “Заманбап лабораториялык диагностикалоо технологиялары лабораториялык изилдөөдө” аттуу конференция болуп өттү. Конференциянын программасы КУМА жана ПК менен макулдашуунун негизинде жүргүзүлүп,аягында сертификаттар ыйгарылды.