Новости

Карьера күнү-2018
Карьера күнү-2018

Бишкек шаарында Кыргыз –түрк университетинде (КТУ) «Манас” “Карьера күнү” өткөрүлдү,